Περιοχές εξυπηρέτησης

Προσωρινά δεν εξυπηρετούμε τις περιοχές:

Μοναστηράκι – Ξηροπόταμο – Νέα Σεβάστεια – Χωριστή

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Προς Βιομηχανική περιοχή μέχρι τον ΧΙΛΙΩΤΗ
Προς Μικροχώρι μέχρι την ΕΚΑΤ
Προς Νέα Αμισσο μέχρι τις ΓΡΑΜΜΕΣ
Προς Χωριστή μέχρι την PEUGEOT
Προς Καλλίφυτο μέχρι τον ΑΝΘΟΠΟΥΛΟ

 

MENU

ΚΑΝΕ ΚΛΗΣΗ - DELIVERY